Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Data publikacji: 2021-10-12

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
UL. DWORCOWA 1, 63-900 RAWICZ
TEL. 65 5464333
NIP 6991761162

zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@powiatrawicki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przeprowadzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, kontaktowania się w tej sprawie, odpowiedzi na zapytania, informowania;
b. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi.

Czytaj całość publikacji "OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-10-12
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2019-12-01 (19:26:25)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2019-12-01 (19:26:55)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2020-01-01 (22:27:24)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2020-01-01 (22:27:37)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2020-01-01 (22:30:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2021-01-03 (20:06:08)
  Opis zdarzenia: zaprzestanie publikacji: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2021-10-12 (08:25:09)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2021-10-12 (08:25:47)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2021-10-12 (08:27:08)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2021-10-12 (08:27:42)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2021-10-12 (08:27:56)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Data publikacji: 2019-12-01

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
UL. DWORCOWA 1, 63-900 RAWICZ
TEL. 65 5464333
NIP 6991761162

zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: pukaczewski@hotmail.com, tel. 606 387 413.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przeprowadzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej, kontaktowania się w tej sprawie, odpowiedzi na zapytania, informowania;
b. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi.

Czytaj całość publikacji "OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-12-01
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2019-12-01 (19:48:29)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2019-12-01 (19:48:35)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2020-01-01 (22:37:16)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2021-01-10 (11:46:49)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Redaktor: Administrator systemu

Dostęp do informacji publicznej:

Data publikacji: 2015-08-12

Obowiązek udostępniania przez organy administracji publicznej wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi, wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.
Wyjątek stanowią informacje niejawne i stanowiące tajemnicę chronioną przepisami prawa.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2) wglądu do dokumentów urzędowych;
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Czytaj całość publikacji "Dostęp do informacji publicznej:"

Załączniki:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (plik pdf 160KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2015-08-12
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2015-08-12 (14:12:34)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Dostęp do informacji publicznej:
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2015-08-12 (14:14:30)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Dostęp do informacji publicznej:
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2015-08-12 (14:14:17)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2021-01-10 (11:46:56)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Dostęp do informacji publicznej:
  Redaktor: Administrator systemu