Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Zamówienia publiczne - wybierz podmenu:

Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.

Data publikacji: 2017-07-26

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17. (plik pdf 617KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 495KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 97KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 87KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 255KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 89KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 342KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 84KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 253KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik doc 87KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 301KB)
 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.23.08.2017) (plik pdf 193KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-07-26
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2017-07-26 (13:07:18)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2017-07-26 (13:46:38)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2017-07-26 (13:35:04)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2017-07-26 (13:46:01)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2017-07-26 (13:45:47)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2017-07-26 (13:37:04)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2017-07-26 (13:37:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2017-07-26 (13:41:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2017-07-26 (13:41:43)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2017-07-26 (13:42:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2017-07-26 (13:42:15)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 12. 2017-07-26 (13:42:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 13. 2017-07-26 (13:42:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 14. 2017-08-23 (14:15:45)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.23.08.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17

Data publikacji: 2017-05-08

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Załączniki:

 1. zał. nr 5 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 2. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 191KB)
 3. zał. nr 6 - oświadczenie_ZUS (plik doc 112KB)
 4. zał. nr 6 - oświadczenie_ZUS (plik pdf 119KB)
 5. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.13.06.2017) (plik pdf 124KB)
 6. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17 (plik pdf 326KB)
 7. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 8. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 294KB)
 9. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 86KB)
 10. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 163KB)
 11. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 88KB)
 12. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 205KB)
 13. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 14. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-05-08
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2017-05-08 (19:40:51)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2017-05-08 (19:46:53)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2017-05-08 (19:41:48)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2017-05-08 (19:42:28)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2017-05-08 (19:42:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2017-05-08 (19:43:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2017-05-08 (19:43:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2017-05-08 (19:43:54)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2017-05-08 (19:44:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2017-05-08 (19:44:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2017-05-08 (19:44:51)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 12. 2017-05-08 (19:45:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 13. 2017-05-08 (19:45:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 14. 2017-05-08 (19:46:04)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 6 - oświadczenie_ZUS
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 15. 2017-05-08 (19:46:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 6 - oświadczenie_ZUS
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 16. 2017-06-13 (18:48:51)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.13.05.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 17. 2017-06-13 (18:49:56)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.13.06.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17

Data publikacji: 2017-04-21

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17 (plik pdf 274KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 102KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 176KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 87KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 185KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 88KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 205KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 191KB)
 12. Wyjaśnienie do: zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17 (zam.28.04.2017) (plik pdf 191KB)
 13. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.22.05.2017) (plik pdf 116KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-04-21
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2017-04-21 (17:56:53)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2017-04-21 (18:05:56)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2017-04-21 (17:59:48)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2017-04-21 (18:00:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2017-04-21 (18:00:56)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2017-04-21 (18:01:25)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2017-04-21 (18:01:44)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2017-04-21 (18:02:17)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2017-04-21 (18:02:43)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2017-04-21 (18:03:00)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2017-04-21 (18:03:19)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 12. 2017-04-21 (18:04:57)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 13. 2017-04-21 (18:05:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 14. 2017-04-28 (08:56:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wyjaśnienie do: zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17 (zam.28.04.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 15. 2017-05-22 (14:45:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.22.05.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17

Data publikacji: 2017-03-24

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17 (plik pdf 261KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 97KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 292KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 87KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 164KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 87KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 196KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 84KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik docx 72KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 190KB)
 12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.04.04.2017) (plik pdf 123KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-03-24
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2017-03-24 (13:45:05)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2017-03-24 (13:53:27)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2017-03-24 (13:46:09)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2017-03-24 (13:46:38)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2017-03-24 (13:47:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2017-03-24 (13:50:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2017-03-24 (13:50:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2017-03-24 (13:51:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2017-03-24 (13:51:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2017-03-24 (13:51:59)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2017-03-24 (13:52:15)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 12. 2017-03-24 (13:52:35)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 13. 2017-03-24 (13:52:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 14. 2017-04-04 (13:14:25)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.04.04.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17

Data publikacji: 2017-02-08

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17 (plik pdf 261KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 216KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 96KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 164KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 86KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 195KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 190KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik docx 75KB)
 12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.20.02.2017) (plik pdf 124KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-02-08
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2017-02-08 (13:09:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2017-02-08 (13:14:45)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2017-02-08 (13:09:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2017-02-08 (13:10:42)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2017-02-08 (13:11:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2017-02-08 (13:11:42)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2017-02-08 (13:11:57)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2017-02-08 (13:12:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2017-02-08 (13:12:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2017-02-08 (13:13:12)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2017-02-08 (13:13:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 12. 2017-02-08 (13:13:43)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 13. 2017-02-08 (13:14:01)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 14. 2017-02-20 (10:16:10)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.20.02.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16

Data publikacji: 2016-12-28

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16 (plik pdf 316KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 290KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 95KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 86KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 163KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 274KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 241KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 191KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik docx 76KB)
 12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.18.01.2017) (plik pdf 112KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-12-28
Dane wprowadził(a): Ewa Szczepaniak
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Szczepaniak

 1. 2016-12-28 (20:15:24)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 2. 2016-12-28 (20:31:24)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 3. 2016-12-28 (20:34:42)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 4. 2016-12-28 (20:22:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 5. 2016-12-28 (20:29:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 6. 2016-12-28 (20:19:09)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 7. 2016-12-28 (20:26:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 8. 2016-12-28 (20:27:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 9. 2016-12-28 (20:20:00)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 10. 2016-12-28 (20:28:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 11. 2016-12-28 (20:20:35)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 2
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 12. 2016-12-28 (20:21:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 13. 2016-12-28 (20:28:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 2 - wykaz osób
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 14. 2016-12-28 (20:22:55)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 15. 2016-12-28 (20:29:42)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 3 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 16. 2016-12-28 (20:23:33)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 17. 2016-12-28 (20:29:57)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 18. 2016-12-28 (20:23:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 19. 2016-12-28 (20:30:13)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 4 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 20. 2016-12-28 (20:24:35)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 21. 2016-12-28 (20:30:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 22. 2016-12-28 (20:24:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 23. 2016-12-28 (20:30:41)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 5 - oświadczenie
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 24. 2016-12-28 (20:26:22)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 25. 2016-12-28 (20:28:16)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Redaktor: Ewa Szczepaniak
 26. 2017-01-18 (13:04:00)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.18.01.2017)
  Redaktor: Ewa Szczepaniak